Par grāmatvedības uzņēmumu "Minerva D"

Mūsu uzņēmums ir izveidots 2007. gadā, apvienojoties savas nozares ilggadējiem profesionāļiem un domubiedriem.

Rīcības motīvs bija ne tikai ieņemt savu unikālo vietu biznesa vidē, bet arī nodrošināt saviem klientiem pakalpojumus un kvalitāti, kas atspoguļo mūsu izpratni par augstvērtīgiem grāmatvedības un finanšu konsultāciju pakalpojumiem.

Mūsu misija
Palīdzēt klientiem labāk pārzināt un efektīvāk vadīt savu biznesu. 

Mūsu mērķis
Sniegt profesionālas un dinamiskas finanšu un nodokļu politikas konsultācijas, kā arī nodrošināt kvalitatīvus operatīvās grāmatvedības pakalpojumus uzņēmējiem un privātpersonām.

Mūsu vērtības
Lai cik ļoti mēs būtu darījumu un ciparu tēli, jebkurš bizness balstās uz cilvēkiem un cilvēciskajiem faktoriem. Mēs cienām cilvēkus un rūpējamies par attiecībām, ko veidojam, īpašu uzmanību pievēršot niansēm un katram klientam, lai nodrošinātu tādus grāmatvedības pakalpojumus, kādi nepieciešami tieši Jums. Mēs ticam, ka tikai abpusējs ieguvums, atklātums, savstarpēja cieņa un iecietība nodrošina  kvalitatīvu darba izpildi un uzņēmumu attīstību.

Mūsu komanda

Valentīna Šuņēviča, SIA "Minerva D"

Valentīna Šuņēviča

Uzsākot darbu ar klientu, Valentīna Šuņēviča vispirms izanalizē un novērtē biznesa situāciju un veic finanšu analīzes, kas ļauj pieņemt pareizos lēmumus veiksmīgai uzņēmuma  darbības turpināšanai. Palīdz risināt problēmas nestandarta situācijās, seko līdzi pārmaiņām likumdošanā, konsultē nodokļu aprēķināšanā, kā arī veic rentabilitātes un maksātspējas analīzes.

Sandra Stūrmane, SIA "Minerva D"

Sandra Stūrmane

Datu analīze var uzņēmumiem sniegt būtiskus ieguvumus – samazināt izmaksas, palielināt ieņēmumus un peļņu, ilgtermiņā veidot lojālas attiecības ar klientiem, uzlabot darbības efektivitāti, pieņemt pārdomātus un efektīvus lēmumus. Sandra Stūrmane, izmantojot visus iespējamos tiesiskos risinājumus, ieteiks klientam optimālāko attīstības ceļu.

Jebkura uzņēmuma vērtīgākais kapitāls ir personāls ar augstu profesionalitātes līmeni. Darbinieku kompetence tiek nodrošināta ar augstu teorētisko un praktisko sagatavotību risināt visdažādākos finanšu jautājumus, kas sastīti ar uzņēmējdarbību. Vispusīgā darbinieku darba pieredze un augstās darba spējas nodrošina visdažādāko finanšu jautājumu risināšanu ar maksimālu efektivitāti un rezultativitāti.